Introduktion: øvelse gør mester, men mestrer du at øve dig

naert portraet 0Øvelse gør mester. Alle ved, at man skal øve sig i lang tid for at blive rigtig dygtig til noget. Og man skal bruge meget mere tid – tusindvis af timer – hvis man skal være en mester på sit felt. De færreste ved imidlertid, hvordan man tilrettelægger sin øvning, så man får størst muligt udbytte af sine anstrengelser.

I Mer’ Monitor! har vi denne gang kigget indenfor i den klassiske verden, hvor det at øve sig målrettet er et helt fagområde. Spørgsmålet er om vi rytmiske musikere ikke kan lære noget.

En af de hjemlige autoriteter på at styrke vores musikalske hjerne, er jazzmusiker, hjerneforsker og sportsudøver, Peter Vuust. Peter trækker på egne erfaringer, på hjerneforskning og idrætsforskningen, når han skal forstå hvordan det at øve sig bedst udfoldes. Fra hjerneforskningen henter han viden om, hvad der sker med hjernen når musikere øver sig, og fra idrætsforskningen henter han viden om øveteknikker og tidsforbrug.

Hos Peter Vuust kan vi hente fire principper for den optimale øvning:

  1. Øv det du ikke kan, frem for det du kan. Det er fristende at øve det du allerede en god til. Det giver en kortsigtet succesoplevelse, men på lang sigt skal du fokusere på dine ”ømme punkter” og forsøge at forbedre dem. En sidegevinst ved denne strategi er, at du generelt styrker din psyke, når du direkte tackler det du har sværest ved.
  2. Lav en plan – og følg den. Sæt præcise rammer for din øvning, både tidspunkt på dagen, varighed og indhold. Vælg f.eks. fire øvelser og spil dem slavisk og uden at stille spørgsmål i en periode.
  3. ”imitate – assimilate – innovate” er et af jazztrompetisten Clark Terrys øveprincipper. Det går ud på, at der skal være en balance mellem øvelser, der sigter på at efterligne hvad andre gør, og øvelser, der træner dig i at improvisere og skabe noget nyt. Eller sagt på en anden måde: der skal være en balance mellem tekniske øvelser og øvelser, der sigter mod at udvikle dit musikalske sprog.
  4. Helhed og detalje. Øvningen skal veksle mellem et snævert fokus på korte passager og tekniske udfordringer på den ene side, og på den anden side musikstykket i sin helhed.

Find ud af mere om Peter Vuusts arbejde på www.petervuust.dk

// Artiklen er fra Mer' Monitor! 37, hvor du kan få mere inspiration til øveprocessen fra den klassiske pianiststuderende Lan Yu // 

Billede øverst: petervuust.dk