Bestyrelsen

Musikforeningen MONO har en stolt tradition med engagerede medlemsbaserede bestyrelser.

Bestyrelsens væsentligste opgave er at udstikke mål og visioner for foreningens virke i samarbejde med de ansatte. Derudover bidrager de enkelte bestyrelsesmedlemmer med deres forskellige kompetencer. Ved at bruge alle de ressourcer vi sammen kan mønstre, så når vi rigtig langt.

Bestyrelsen består i 2017-2018 af:

Martin C.M. Dhiin
Formand

Jens Munch
Næstformand

Kim Jonassen

Lars Bisballe Jensen

Tommy Christensen

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mono@mono.dk