Generalforsamling i Music City Aarhus

Musik AarhusAarhus er en levende og aktiv musikby, og det har givet vores by en unik placering på den nationale scene i mere end 40 år. Aarhus besidder alle elementer i en bæredygtig musikalsk fødekæde fra udøvende kunstnere, produktion og promovering til de eksperter, der uddanner dem, markedsfører dem, skaber deres instrumenter og udstyr samt placerer dem på scener både her i byen og i resten af landet.

Derfor vil vi nu samle hele miljøet samt alle øvrige interesserede i en ny forening – Music City Aarhus - der skal arbejde for at løfte fortællingen om Aarhus som et eksempel til efterfølgelse både herhjemme og internationalt, når det kommer til udvikling af vækstlag, uddannelsesmuligheder, scener, synergier, innovation og entreprenørskab.

Dette skal blandt andet gøres gennem et musikalsk kulturår (gerne allerede i 2022), der skal styrke byens forskellige kulturmiljøer gennem samskabende projekter og vil fremme både talentudviklingen samt den kulturelle mangfoldighed. Ved at inddrage hele byen kan vi skabe nye rum og åbne op, så også lokalområdernes talentudvikling kan blande sig med de mange aktiviteter, der finder sted i byen.

Derfor indkalder vi nu til stiftende generalforsamling i foreningen Music City Aarhus:

Sted: ARoS
Tid: 23. januar 2020 kl. 16.00

Her vil der blive sammensat en arbejdende bestyrelse, hvis primære formål bliver at samle musikmiljøet, det øvrige kultur- og erhvervsliv samt relevante kommunale kræfter om et samarbejde, der skal være med til at skabe en ny fortælling om byens alsidige kulturliv og fremadrettet gøre musikken til en større del af byens branding, da vi via en stærk lokal musikbranche og fremragende faciliteter ved, at vi kan tiltrække både studerende, erhvervsliv, publikum, udøvende musikere samt andre musikbrancheaktører til Aarhus.

Da vi ønsker så bred en repræsentation som muligt, er du meget velkommen til at videresende invitationen til alle, du tror kunne være interesseret i foreningens arbejde.

S.U. til johnfogde@gmail.com senest fredag 17. januar 2020 af hensyn til kapacitet.